Förväntningar och förmåner

Som medlem med tävlingslicens i Sundsvalls Ridklubb finns olika förmåner för ryttarna. Detta kräver dock en motprestation och klubben har därför följande förväntningar på dig som ryttare.

Som tävlingsryttare i Sundsvalls Ridklubb förväntar vi oss att du ska:

 • Vara en god ambassadör för SRK vilket innebär att en SRK-ryttare:
  – Håller ridsporten och dess utövare samman.
  – Värderar alla lika högt.
  – Respekterar olika åsikter.
  – Talar aldrig illa om andra föreningar.
  – Visar lojalitet med arbetsvilja.
 • Aktivt delta som funktionär vid klubbens tävlingar och övriga arrangemang.
 • Verka aktivt inom någon ansvarsgrupp vid tävlingar.
 • Ställa upp om du blir uttagen till lagtävlingar.
 • Delta på klubb- och tävlingsmöten.
 • Hjälpa till att sälja lotter med mera för klubbens räkning.
 • I övrigt bidra med ett trevligt uppträdande.
 • Alla avgifter ska vara erlagda i tid.
 • Du ska själv söka information om vad som gäller (regler, aktiviteter, arbetsuppgifter o.s.v.).
 • I övrigt bidra med ett trevligt uppträdande och en god kamratskap.

SRK behöver hjälp att hitta sponsorer för tävlingsverksamhetens fortsatta existens på hög nivå. Sponsring av exempelvis reklamskyltar i ridhuset, klassponsorer eller någon annan aktivitet. Kan du ge förslag på tänkbara sponsringskontakter? Meddela då vår sponsorgrupp. Kontaktuppgifter finns på www.sundsvallsrk.nu.

Förmåner

Resebidrag
Du som ryttare kan ansöka om resebidrag vid resor längre än 20 mil till:

 • SM
 • Årgångsfinaler
 • Elitserieomgångar
 • Övriga riksfinaler

Ansökan ska skickas till styrelsen som utefter föreningens ekonomiska situation beslutar om ersättning med 10 kr/mil kan utbetalas. Resebidrag kan endast sökas en gång per år och ryttare. Utbetalning sker i slutet av november.

Till ansökan om resebidrag

Licensbidrag
Vid årets slut kan den som uppfyllt klubbens krav ansöka om bidrag till tävlingslicens, maxersättning 500 kr. Fyll i ansökningsformuläret eller skicka ansökan via e-post till info@sundsvallsrk.nu  (skriv ”Ansökan om licensbidrag” i ämnesraden). Senaste dag för inlämning 30 november.

Till ansökan om licensbidrag

Sundsvalls RK – Ridsport
Kungsnäs 122
85591 Sundsvall

Copyright © 2024 Sundsvalls Ridklubb

SRK Alkohol- och Drogpolicy

Vi på SRK strävar efter en trygg och positiv miljö för alla våra medlemmar. Vi tar tydligt avstånd från användning av alkohol och droger.

Viktiga punkter:

 • Nolltolerans: Ingen alkohol vid barn- och ungdomsaktiviteter.
 • Evenemang: Ingen alkoholförsäljning, strikt kontroll vid entréer.
 • Lag och ordning: Följer alla lagar om alkoholförsäljning och marknadsföring.
 • Sponsring: Ingen alkoholrelaterad sponsring till vår barn- och ungdomsverksamhet.
 • Förebilder: Våra ledare agerar som positiva förebilder.

SRK värnar om att föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn deltar i vår verksamhet.