Policy för sociala medier

Policy för Sociala medier Sundsvalls Ridklubb

Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar, ideella ledare, förtroendevalda och anställda i alla åldrar som representerar Sundsvalls Ridklubb avseende sociala medier.

Du representerar Sundsvalls Ridklubb all tid som du befinner dig i och omkring Sundsvalls Ridklubbs anläggning samt i andra situationer utanför anläggningen, vilket får tas i beaktande från tillfälle till tillfälle.

Sociala medier

Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, instagram, Twitter, Youtube m f l. Gäller även andra forum och ev nya som kommer till. Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra ridsporten och Sundsvalls Ridklubb samt att stärka vårt varumärke, skapa kontakter och kommunicera. Kommunikation över internet innebär också risker för Sundsvalls Ridklubb då det som skrivs kan få stor spridning och vara svårt att stoppa och till nackdel för klubben och enskilda.
Syftet med denna policy är att anställda, ledare, förtroendevalda och medlemmar inom Sundsvalls Ridklubb ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt och där med ge fler möjligheter att ”hitta till” och ta del av vår verksamhet.

Utgångspunkt

Utgångspunkten är att Sundsvalls Ridklubb ser positivt på användandet av sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider vårt budskap och stärker vårt varumärke. Det gör också organisationen mer öppen och tillgänglig.

Sociala medier används främst för att delge korta notiser, förstärka vissa budskap och ”puffa för” ytterligare information på vår hemsida.

Din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av Sundsvalls Ridklubb. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, anställd, förtroendevald eller privat.

Allmänt

I den mån Sundsvalls Ridklubb har officiella Facebook-sidor, Twitter, bloggar, hemsidor o s v administreras dessa av Sundsvalls Ridklubbs utsedda. Förhållningsregler social medier:

 • Visa respekt. Även om du sitter bakom en skärm, långt i från den/de du kommunicerar med, uttryck dig inte annorlunda än vad du skulle göra i ett samtal med personen.
 • Kommentera aldrig någon nedsättande.
 • Debatter på Facebook och andra sociala medier kan ha relativt ”högt i tak”, men personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.
 • Var alltid korrekt och visa gott omdöme. Tänk dig för, minst en gång extra, beträffande möjliga tolkningar och konsekvenser utifrån ditt inlägg. Även om ditt svar/inlägg är riktat till en viss person kommer det att läsas av många andra!
 • Respektera andras integritet – använd inte deras kunnande och referera inte till en viss person utan att informera denne eller målsman om minderårig.
 • Använd aldrig andras material utan tillåtelse, ange källan och följ de
  upphovsrättsliga regler som gäller.
 • Tänk på att länkar kan uppfattas som en rekommendation från Sundsvalls Ridklubb
 • Beakta personuppgiftslagens (PUL:s) regler genom att vara noga med att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande personuppgifter, och att ta bort kränkande personuppgifter. Om du som medlem inte vill medverka på klubbens facebook/hemsida meddela någon i personalen.
 • Var eftertänksam inför bildanvändning, både gällande upphovsrätt och att inhämta samtycke från personer som kan identifieras på bilder, eller dess vårdnadshavare om de är minderåriga.

Sundsvalls RK – Ridsport
Kungsnäs 122
85591 Sundsvall

Copyright © 2024 Sundsvalls Ridklubb

SRK Alkohol- och Drogpolicy

Vi på SRK strävar efter en trygg och positiv miljö för alla våra medlemmar. Vi tar tydligt avstånd från användning av alkohol och droger.

Viktiga punkter:

 • Nolltolerans: Ingen alkohol vid barn- och ungdomsaktiviteter.
 • Evenemang: Ingen alkoholförsäljning, strikt kontroll vid entréer.
 • Lag och ordning: Följer alla lagar om alkoholförsäljning och marknadsföring.
 • Sponsring: Ingen alkoholrelaterad sponsring till vår barn- och ungdomsverksamhet.
 • Förebilder: Våra ledare agerar som positiva förebilder.

SRK värnar om att föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn deltar i vår verksamhet.