Priser & Villkor

Eleverna i ridgrupperna får undervisning i skolridning, hoppning, ridning i terräng samt teori. Eleverna är indelade i grupper efter ridkunskap och ålder. Avtalet ingås mellan Sundsvalls Ridklubb och eleven. När det gäller elever under 18 år ingås avtalet av elevens förmyndare.

Medlemsavgiften för innevarande år skall vara erlagd innan du kommer för att rida första gången för att försäkringen skall vara giltig. En bestämd dag och tid en gång i veckan är reserverad.

Abonnemanget är och avgiften erlägges periodvis i förskott. I annat fall kan abonnemanget inte utnyttjas. Avgiften är lägre än vid betalning av enstaka lektioner. Vid förhinder har eleven rätt att överlåta sin lektion till någon annan av ridskolans elever med likvärdiga kunskaper. Eventuell ersättare skall alltid meddelas till kontoret/ridläraren av den ordinarie eleven. OBS! Medlemsskap och eget fast ridabonnemang krävs för att kunna köpa plats av annan elev.

Medlemmar utan fast plats som vill rida strölektioner köper dessa i mån av plats via ridskolan. Det är alltid abonnemangsinnehavaren som ansvarar får att ridabonnemanget är betalt i tid.

Vid långvarig sjukdom återfås en summa motsvarande maximalt 3 lektioner av den i förväg erlagda avgiften mot uppvisande av läkarintyg. Summan dras av på nåstkommande abonnemang.

Ridabonnemanget gäller löpande. Uppsägning av abonnemang skall ske senast den 30 maj om du inte avser att behålla platsen för hösten eller senast den 15 november om du inte vill fortsätta under våren.

Påbörjat abonnemang kan inte avbrytas under pågående termin. I de fall abonnemanget inte sägs upp i rätt tid räknas abonnenget som påbörjat och debiteras full terminsavgift.

Sen ankomst till lektionen. I de fall eleven anländer när lektionen har börjat kan vi tyvärr inte låta eleven delta på lektionen. Detta av säkerhetsskäl samt av respekt för hästar och ridkamrater.

Som medlem i Sundsvalls ridklubb eller förälder till medlem förbinder du dig att delta i det ideella arbete som krävs för att driva en ideell förening.

Medlemsavgifter

Typ
Pris
Extra gruppträning/aktivitet
300 kr
Junior
270 kr
Senior
390 kr

Pris per kalenderår

I medlemsavgiften ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring. Läs mer om den här.

Ridpriser lektionshäst

Typ
Pris
Ponnyskola 10 lekt inkl medlavg 
2400 kr
Junior 40 min 
161 kr
Junior 50 min 
182 kr
Senior 50 min 
230 kr
Träningsgrupp/förberedande träningsgrupp lektionshäst junior
234 kr
Träningsgrupp lektionshäst senior 
353 kr
 Enstaka lektioner i grupp (pris per st)
265 kr

Priserna är abonnemangspriser vilket innebär att du faktureras terminsvis.

Abonnemangen är löpande.

Ridpriser för träningsgrupper med egen häst

Typ
Pris
Junior
250 kr
Senior
265 kr

Priserna är abonnemangspriser och du faktureras terminsvis.

Avgiften ska vara erlagd i tid för att du ska få delta i träningen.

För att rida i träningsgrupp ska du också inneha anläggnings abonnemang.

Privatlektioner med egen häst

Typ
Pris
Ryttaren har anläggningsabonnemang
375 kr
Ryttaren har inte anläggningsabonnemang   
550 kr
Privatlektion för icke medlemmar    
600 kr

Anläggnings-abonnemang

Typ
Pris
Helår (gäller jan-dec)
2200 kr
Halvår (gäller jan-jun/jul-dec)
1500 kr
Inflyttad under året, pris per resterande månad/er
350 kr
Fler hästar, pris per år (inom samma familj)
500 kr

Priserna gäller endast för medlemmar & tävlande för Sundsvalls Ridklubb.

Nyttjande av ridhus/ridbana utan anläggnings-abonnemang

Typ
Pris
Enstaka tillfällen
250 kr

Betalning ska ske i förskott och kontakt ska tas med  kontoret innan tillträde.

Priserna gäller endast för medlemmar i Sundsvalls Ridklubb.

SRK-medlemmar tävlande för annan klubb

Typ
Pris
Anläggningsabonnemang helår en häst (gäller jan-dec)
4000 kr
Fler hästar (inom samma familj), pris per år
500 kr

 För att inneha anläggningsabonnemang krävs medlemskap

Ej medlem i SRK

Typ
Pris
Nyttjande av ridhus/ridbana vid enstaka tillfällen
300 kr

Betalning ska ske i förskott och kontakt ska tas med  kontoret innan tillträde.

Bokning av ridhus

Typ
Pris
Lilla ridhuset, per timme
500 kr
Stora ridhuset, per timme
700 kr

Bokning sker endast genom Ridskolechef

Hyra av utebox

Typ
Pris
Medlem per påbörjat dygn
200 kr
Ej medlem per påbörjat dygn
300 kr

Bokas och betalas i förväg

Hyra rum i Milton

Typ
Pris
Milton - per sovplats
200 kr

Per bädd, bokas och betalas i förväg

Klubbtävling

Typ
Pris
Anmälan med ridskolehäst
250 kr
Anmälan med privathäst
200 kr

Övrigt

Typ
Pris
Inga produkter tillgängliga

Sundsvalls RK – Ridsport
Kungsnäs 122
85591 Sundsvall

Copyright © 2022 Sundsvalls Ridklubb