Regler för träningsverksamhet

 Alla som tränar på Sundsvalls Ridklubbs anläggning ska erlägga medlemsavgift och anläggningsavgift. Här finns dock undantag vad gäller de träningar som arrangeras i klubbens regi för månadstränare. Har vi vakanser till dessa träningar får platser erbjudas till ekipage från andra klubbar.

Gruppträning arrangeras endast i ridklubbens regi och med anlitad personal. All annan gruppträning är inte tillåtet och ses som konkurrerande verksamhet. Undantag gäller för klubbtränare som fått tillstånd för veckoträning enligt nedan.

Enskild träning för medhjälpare är tillåtet. Om medhjälparen tar ett arvode för uppdraget krävs att denne ansöker som klubbtränare. Se nästa punkt.

Du som vill nyttja Sundsvalls Ridklubbs anläggning för att erbjuda din träningsverksamhet till klubbens medlemmar ska ansöka om att bli klubbtränare. Se nedanstående kriterier:

 • Ansökan som klubbtränare samt kopia på F-skattsedel lämnas till Sundsvalls Ridklubbs styrelse, där beslut fattas. Ansökan gäller för ett år i taget. Förnyelse av ansökan skall
  inkomma till styrelsen för behandling senast den 2 december respektive 2 juni. Vid förnyelse av ansökan ska det framgå att de krav som ställs på klubbtränare har uppfyllts. Beslut om
  godkännande lämnas till klubbtränaren senast 14 dagar efter sista ansökningsdagen.
 • Klubbtränare har rätt att hålla träning på Sundsvalls Ridklubbs anläggning för ett ekipage per träningstillfälle och har rätt att nyttja ridklubbens material.
 • Klubbtränare har själv ansvaret för att de ekipage som tränar är medlem i Sundsvalls Ridklubb och har betalat anläggningsavgift.
 • Krav på klubbtränare. Klubbtränare ska erlägga medlemsavgift, aktivt delta i föreningens ideella verksamhet minst två heldagar per termin.

I övrigt gäller alltid klubbens ridhusregler. Finns anslagna i ridhusen samt på klubbens hemsida www.sundsvallsrk.nu
Regler för ansökan om veckoträning i grupp för Sundsvalls Ridklubbs klubbtränare Det finns möjlighet att boka två träningstider per vecka för klubbtränare.

Två ridhustider per vecka öppnas som bokningsbara för veckoträning i grupp för klubbtränare. De bokningsbara tiderna kan variera under terminen för att anpassas till ridskolans verksamhet och så långt det är möjligt efter önskemål.

Intresseansökan om veckoträning i grupp skickas in av klubbtränare till styrelsen för beslut (antingen med e-post till adressen styrelsen@sundsvallsrk.nu eller till styrelsens postkorg på ridskolans kontor). Ansökan ska innehålla: Krav på arvode samt deltagare (vilka ekipage som träningen skall hållas för)

Vid ett godkännande anlitar Sundsvalls Ridklubb klubbtränaren.

Vid konkurrens om tiderna ges företräde till i första hand befintlig grupp, och i andra hand tävlande för Sundsvalls Ridklubb.

Klubbtränaren ansvarar för att de ekipage som deltar i träningen är medlem i Sundsvalls Ridklubb, har löst anläggningsavgift och aktivt deltar i föreningens ideella verksamhet.

Sundsvalls Ridklubb fakturerar deltagarna. För närvarande faktureras minimum 1 500 kronor per timme och grupp, fördelat på antalet deltagare. Kostnaden är beroende av klubbtränarens arvode.

Ansökan görs inför varje termin där vårtermin sträcker sig från 1 januari – 30 juni samt hösttermin från 1 juli – 31 december.
Ansökan för vårtermin skall inkomma till styrelsen för behandling senast den 2 december året innan terminen startar och för höstterminen senast 2 juni. Beslut om godkännande lämnas till tränaren senast 14 dagar efter sista ansökningsdag. Finns vakanta tider efter sista ansökningsdag kan en sen ansökan göras.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@sundsvallsrk.nu

Sundsvalls RK – Ridsport
Kungsnäs 122
85591 Sundsvall

Copyright © 2024 Sundsvalls Ridklubb

SRK Alkohol- och Drogpolicy

Vi på SRK strävar efter en trygg och positiv miljö för alla våra medlemmar. Vi tar tydligt avstånd från användning av alkohol och droger.

Viktiga punkter:

 • Nolltolerans: Ingen alkohol vid barn- och ungdomsaktiviteter.
 • Evenemang: Ingen alkoholförsäljning, strikt kontroll vid entréer.
 • Lag och ordning: Följer alla lagar om alkoholförsäljning och marknadsföring.
 • Sponsring: Ingen alkoholrelaterad sponsring till vår barn- och ungdomsverksamhet.
 • Förebilder: Våra ledare agerar som positiva förebilder.

SRK värnar om att föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn deltar i vår verksamhet.