SRK Alkohol- och Drogpolicy

Inom SRK vill vi bedriva vår verksamhet på ett sätt som utvecklar våra medlemmar positivt både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Vi tar tydligt avstånd från användning av alkohol och droger, i linje med idrottsrörelsens mål att skapa en trygg miljö för alla. Det är särskilt viktigt för oss att föräldrar kan känna förtroende för att deras barn deltar i en säker och positiv föreningsmiljö.

Vi strävar efter att minska alkoholkonsumtionen och skjuta upp ungdomars alkoholdebut. Detta innebär att våra ledare och aktiva fungerar som positiva förebilder i alla sammanhang.

Vad innebär detta?

 • Att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med vår idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.
 • Att i samband med våra idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har vår klubb ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.
 • Att det i samband med publika idrottsevenemang finns erforderlig kontroll vid entréer för att förhindra medhavda alkoholdrycker.
 • Att vi i SRK uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker. Att verka för att försäljare av alkoholdrycker och s.k. folköl vid våra evenemang har tydliga riktlinjer för hur försäljningen ska gå till, detta i avseende att förhindra överkonsumtion och att det kommer minderåriga till del.
 • Att vi i SRK uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol och droger.
 • Att alkoholbranschens sponsring/marknadsföring av varumärke och så kallade lättdrycker, vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, ej ska riktas till vår barn- och ungdomsverksamhet.
 • Att vi i SRK i sponsorsammanhang avstår från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
 • Att vi inom SRK är medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att vår klubb eller enskilda representanter under resor, vid officiella uppdrag/sammanträden, representation etc. är medvetna om att de representerar hela idrotten och uppträder därefter. Vår policy är att vid representation/officiella uppdrag kunna servera öl och vin endast i samband med måltid. Spritdrycker skall inte serveras.
 • Att våra ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

*Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).

Sundsvalls RK – Ridsport
Kungsnäs 122
85591 Sundsvall

Copyright © 2024 Sundsvalls Ridklubb

SRK Alkohol- och Drogpolicy

Vi på SRK strävar efter en trygg och positiv miljö för alla våra medlemmar. Vi tar tydligt avstånd från användning av alkohol och droger.

Viktiga punkter:

 • Nolltolerans: Ingen alkohol vid barn- och ungdomsaktiviteter.
 • Evenemang: Ingen alkoholförsäljning, strikt kontroll vid entréer.
 • Lag och ordning: Följer alla lagar om alkoholförsäljning och marknadsföring.
 • Sponsring: Ingen alkoholrelaterad sponsring till vår barn- och ungdomsverksamhet.
 • Förebilder: Våra ledare agerar som positiva förebilder.

SRK värnar om att föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn deltar i vår verksamhet.