Styrelsen

Här hittar ni kontaktinformation till styrelsen samt aktiviteter som rör styrelsen.

Kontaktinformation

styrelsen@sundsvallsrk.nu

Styrelsen SRK 2022

Ordförande: Jennie Sahlin 070-668 59 49

Vice ordförande: Annika Nehrer

Kassör: Berit Johansson 070-565 40 89

Sekreterare: Lars Ledin

Vice sekreterare: Vanja Marcusson

 Ledamöter
  • Marcus Hoope
  • Jan Eriksson

Suppleanter

  • Sofia Lundberg
  • Hans Westerberg
  • Sara Österholm
  • Petter Bergius

Ungdomssektionens representant

 Kajsa Eriksson ordinarie och Cornelia Forsberg

Tävlingskommitténs representant

Vakant

Adjungerande ledamot – Ridskolechef

Catarina Svanstedt 070-306 43 92

Valberedning

Birgitta Lundahl, sammankallande

Sundsvalls RK – Ridsport
Kungsnäs 122
85591 Sundsvall

Copyright © 2022 Sundsvalls Ridklubb