GDPR

Godkännande av samtycke till lagring av mina personuppgifter

Vi är måna om din integritet och är därför försiktiga med att samla in information som kan kopplas till din person. Därför måste vi ha ditt samtycke till att vi lagrar uppgifter om dig för att vår verksamhet ska kunna fungera:

Lagrade uppgifter

De uppgifter som lagras är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadresser, anhöriguppgifter, fakturerings- och betalningsuppgifter. Dessutom kan uppgifter om medlemskap, lektions- och kursbokningsuppgifter samt uppstallningsuppgifter komma att lagras. Statistikuppgifter om antal ridna
lektionstillfällen, antal teoritillfällen och antal avbokningar samlas även in för planering och rapportering av hur väl verksamheten fungerar.

Informationen om dina personuppgifter kommer, om inte från dig själv, från import av Riksidrottsförbundets IdrottOnlines register. Vi är också ålagda att exportera uppgifterna om ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress tillbaks till Riksidrottsförbundets IdrottOnline för våra LOK-stödsansökningar, för att du ska kunna få tidningen Häst & Ryttare från Ridsportförbundet samt för rapportering av vårt medlemsantal.

Ändamålet med lagringen

De uppgifter som finns lagrade hos oss kommer endast att användas för vår administration, utskick av meddelanden och nyhetsbrev, för statistik och för rapportering till IdrottOnline/Ridsportförbundet. Om du inte vill ha våra nyhetsbrev kan du logga in på MinRidskola.se, öppna sidan Personuppgifter, bocka i kryssrutan ”Jag vill inte ha gruppmailsutskick” och klicka på knappen ”Spara”. Alternativ, eller om din ridskola inte använder MinRidskola.se, kan du be personalen på ridskolan att spärra vidare utskick.

Radering av uppgifterna

Om eller när vår kund/medlemsrelation upphör kommer dina personuppgifter att raderas. Du kan också när som helst under vår kund-/medlemsrelation återkalla samtycket och få dina lagrade personuppgifter raderade. Men vi kommer då av praktiska skäl behöva avluta vår kund/medlemsrelation eftersom hanteringen av de administrativa uppgifterna blir för stor, osäker och dyr för oss att hantera. Lagrade uppgifter kommer alltid att sparas upp till 1 år efter det att vår kund/medlemsrelation har avslutats eftersom vissa av dessa uppgifter krävs för rapportering till IdrottOnline/Ridsportförbundet om LOK-stöd, medlemsantal etc. Dessutom kommer fakturor och bokföringsunderlag för dina faktura-/betalningsuppgifter att lagras i minst 7 år vilket svensk bokföringslag kräver. Vi förbehåller oss dock rätten att behålla uppgifterna om dessa är väsentliga för en juridisk process.

Dina övriga rättigheter

Om någon/några av dina lagrade personuppgifter är felaktiga har du alltid rätt att få dem rättade. Om din ridskola använder MinRidskola.se eller Xenophon kundinloggning kan du själv logga in där och rätta vissa uppgifter. Du har också rätt att utan avgift och inom en månad få ett registerutdrag över dina uppgifter från oss. Eftersom vi kan inneha personer med skyddad identitet krävs dock att du är känd av ridskolans/klubbens personal eller att du kan identifiera dig vid begäran av registerutdrag.

Sundsvalls RK – Ridsport
Kungsnäs 122
85591 Sundsvall

Copyright © 2024 Sundsvalls Ridklubb

SRK Alkohol- och Drogpolicy

Vi på SRK strävar efter en trygg och positiv miljö för alla våra medlemmar. Vi tar tydligt avstånd från användning av alkohol och droger.

Viktiga punkter:

  • Nolltolerans: Ingen alkohol vid barn- och ungdomsaktiviteter.
  • Evenemang: Ingen alkoholförsäljning, strikt kontroll vid entréer.
  • Lag och ordning: Följer alla lagar om alkoholförsäljning och marknadsföring.
  • Sponsring: Ingen alkoholrelaterad sponsring till vår barn- och ungdomsverksamhet.
  • Förebilder: Våra ledare agerar som positiva förebilder.

SRK värnar om att föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn deltar i vår verksamhet.